เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

มี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมใน การจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี