เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบโฉนด ที่ดินจากนายปัญญา สมใจหมาย ตามเอกสาร

สิทธิ์โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๐๐๒๙ ระวาง ๔๘๒๗ || ๓๔๐๖-๔ เลขที่ดิน ๑๘๙ ตั้งอยู่ที่ ซอยปทุมพร หมู่ที่๑ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา เพื่ออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในท้องถิ่นได้ใช้ร่วมกัน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกราบขอบพระคุณ คุณปัญญา สมใจหมายที่ได้มอบที่ดิน ให้กับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี