เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมช่างคุมงานสำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามโครงการที่วางไว้ และให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี