เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครู

ภาพเรือพนมพระทางบก จำนวน ๑๒๐ ลำ และรถต้นเทียนคุ้มวัดกลาง

บรรยากาศภายในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนพระราชทาน