เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ พร้อมนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดโพธาวาส

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดโพธาวาส ทั้งนี้กำหนดจัดงานชักพระฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์
สวมหน้ากากเที่ยวงานชักพระปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี