ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
 • อังคาร, 12 มกราคม 2021
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินการเลือกตั้งท้องถิ่น
กุมภาพันธ์ 2021
 • จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2021
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
 • อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2021
  วันเลือกตั้ง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
 • พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2021
  เผยแพร่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
 • จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2021 - ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2021
  เผยแพร่วันรับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
 • ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2021
  เผยแพร่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
มีนาคม 2021
 • จันทร์, 01 มีนาคม 2021 - ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2021
  3.เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)) โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • อังคาร, 02 มีนาคม 2021
  เผยแพร่ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
 • อาทิตย์, 07 มีนาคม 2021
  เผยแพร่ให้ทราบว่าเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ก่อนเลือกตั้ง
 • จันทร์, 22 มีนาคม 2021 - อาทิตย์, 28 มีนาคม 2021
  วันเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง อื่นๆ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ระหว่างเลือกตั้ง