ปฏิทินกิจกรรม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2021, 
ผู้ชม : 454
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  • เปิดใช้บริการเพจ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  • แนะนำเพจ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  • ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี