ปฏิทินกิจกรรม

วันเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง อื่นๆ
จาก จันทร์, 22 มีนาคม 2021
ถึง อาทิตย์, 28 มีนาคม 2021
ผู้ชม : 434
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • วันเลือกตั้ง
  • ขั้นตอนการเลือกตั้ง(ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019)
  • ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง(ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019)
  • การอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง
  • การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
  • การคัดค้านการเลือกตั้ง
  • ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง