thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการประกาศเป็นเมืองแห่งการประชุม ท่องเที่ยวสัมมนาและจัดแสดงสินค้า"

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี จัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์