thzh-CNenmy

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เร่งบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในหลาย

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำกำลังเก็บกิ่งไม้ออกจากบริเวณที่หักโค่นจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ตามพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พื้นที่บริเวณเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายสันติ นุ้ยเมือง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านเพชรวิลล่า เพื่อ

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมเฝ้าประตูน้ำบางใหญ่ที่กำลังกำจัดผักตบชวาอย่างเร่งด่วนในคลองมะขามเตี้ย ณ บริเวณประตูน้ำบางใหญ่