เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีให้ยั่งยืนสืบไป

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี และธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าว ซึ่งมีการพูดถึง การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรมงานประเพณีชักพระฯ การสนับสนุนส่วนต่างของงานประเพณีชักพระฯ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วม เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ซึ่งจากการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “เข้าพรรษา เที่ยวงานแห่เทียนเข้าของจังหวัดอุบลราชธานี ออกพรรษา เที่ยวงานชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ในปีนี้ จังหวัดอุบาลราชธานี จะนำต้นเทียนพรรษา มาร่วมกับขบวนชักพระทางบกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานี จะเดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ และจอด ณ บริเวณวัดไทร เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษา
#โดยในวันเสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จะมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ#ชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน พร้อมกันทั่วเมือง มีการตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านกว่า ๑,๐๐๐ พุ่ม และ #ขบวนการชักพระทางบก และทางน้ำ โดยมีรถพนมพระกว่า ๑๐๐ วัด เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้จะจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันโรค Covid – ๑๙ “สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ใช้ของส่วนตัว เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร”
#งานชักพระสุราษฎร์ #งานบุญที่ทุกคนรอคอย
#๑ปี #มีครั้งเดียว #ทำบุญร้อยวัดในวันเดียว #ร้อยวัดพันพุ่ม
#สวมหน้ากากเที่ยวงานชักพระปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด
ภาพและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2