เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๓ ทุน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี