เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรายการแหลงข่าวชาวใต้ ในประเด็น “งานชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว วิถีใหม่นิวนอร์มอล”

โดยปีนี้จัดระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๙ วัน ๙ คืน ซึ่งในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีการชักพุ่มผ้าป่าที่ได้มีการประดับประดาพร้อมกันบริเวณหน้าบ้านทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก และเรือพนมพระทางบก จะชักลากจูงจากบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่สะพานนริศ ส่วนเรือพนมพระทางบกที่ไม่ได้ร่วมขบวนแห่จะจอดรอยังสะพานนริศ ตั้งแต่คืนวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้จะจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันโรค Covid – ๑๙ “สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ใช้ของส่วนตัว เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร”
งานชักพระสุราษฎร์ #งานบุญที่ทุกคนรอคอย
๑ปี #มีครั้งเดียว #ทำบุญร้อยวัดในวันเดียว #ร้อยวัดพันพุ่ม
สวมหน้ากากเที่ยวงานชักพระปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี