นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับ AIS เรื่องการใช้ AIS อุ่นใจ CYBER ที่จะนำร่องการใช้ DQ ความฉลาดทางอิจิทัลของเด็กวัย ๘-๑๒ ปี ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


เพราะความปลอดภัยในโลกออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นเด็กๆ ควรเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวในโลกออนไลน์ รู้เท่าทันคนแปลกหน้าและฝึกวินัยในการใช้สื่อ เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีออนไลน์ (digital citizen) ช่วยกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งในการประชุมได้มีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี