นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ และสถานที่จำหน่ายสินค้าQ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ซึ่งมีนายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจการรับรองร้านอาหาร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน๔ ร้าน และพิจารณาตัดสินใจให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าQ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าQ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน๒ ร้าน/แผง โดยมีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี