เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรรมการ, อนุกรรมการ Care manager/care giver และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อนำเอายุทธศาสตร์ต่างๆมาใช้ สร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ Care manager/care giver และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี