เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสุราษฎร์ธานี

เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิก รวมทั้งช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในสังกัด สนจ.สุราษฎร์ธานี และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสมใจหมายโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี