กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบหอพักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีพันจ่าตรีอรรนพ พฤกษวานิช รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

เพื่อแจ้งรายชื่อคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบหอพักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมแจ้งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 รายชื่อหอพักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การรายงานผลการดำเนินการตรวจหอพักให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามรายงานที่กำหนดปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้มอบหมายภารกิจการตรวจสอบหอพักที่มีรายชื่อจำนวน 51 หอในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสำรวจหอพักใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการตัวแทนหอพัก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี