เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะบริหาร ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


ร่วมพิธีเปิดงานประกวดเรือพนมพระจำลอง ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยเเพร่ และพัฒนารูปแบบการจัดสร้างเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสาน งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และเเข่งเรือยาว โดยได้รับเกียรติจาก พระสมุหมโนวัฒน์ ธัมมะโรโต เจ้าอาวาสวัดโพธาวาสมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีเรือพระจำลองที่ส่งเข้าประกวดจำนวน ๑๓ ลำ และส่งผลงานร่วมจัดเเสดง จำนวน ๖ ลำ รวมทั้งสิ้น ๑๙ ลำ โดยมีผลการตัดสินมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข A08 จัดทำโดย ครูศิลป์ อาร์ตสตูดิโอ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เเก่ หมายเลข A03 จัดทำโดย นายณัฐพงศ์ เมืองด้วง
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เเก่ หมายเลข A02 จัดทำโดย ทีมเด็กวัด
รางวัลชมเชย ได้เเก่ - หมายเลข A01 จัดทำโดย ทีมช่างเรือพระสตูล
- หมายเลข A04 จัดทำโดย นายเเทน อินตะสุข
- หมายเลข A05 จัดทำโดย คุณพงษ์พินิจ เกตุวารี
- หมายเลข A06 จัดทำโดย EMMALEE
- หมายเลข A07 จัดทำโดย จัดทำโดย เด็กรุ่นใหม่
รางวัลPoppular Award ได้เเก่ หมายเลข A08 จัดทำโดย ครูศิลป์ อาร์ตสตูดิโอ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี