เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “สายใยรักที่ไม่เกษียณ”

พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นข้าราชการอย่างเต็ม ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแก้วสมุย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี