นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ เพื่อให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพร้อมและมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น อันส่งผลต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล๕
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี