เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ผู้ควบคุมงานและบริษัทผู้รับเหมาการก่อสร้าง ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ที่พักผ่อนของชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี