01 49785982 1111835482357558 5084117702134464512 o

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบของขวัญพร้อมกับร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2562 จากสำนักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,คณะครูในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของดรับกระเช้าเป็นของขวัญ เพื่อร่วมในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี