thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อพิจารณารูปแบบเนื้อหาตามยุทธศาสตร์ของหนังสือการจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี