Accessibility Tools

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

suratcity.go.th - COVID-19

“สวัสดีปีใหม่ สูงวัยอายุยืน ๑๐๐ ปี”

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขากลุ่มแกนนำสตรี จัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ สูงวัยอายุยืน ๑๐๐ ปี”  โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบำรุงขวัญ เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้เป็นหลักของสถาบันครอบครัว โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นต้นแบบผู้สูงอายุที่รักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงและมีอายุยืน และประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขากลุ่มแกนนำสตรี ได้มอบกระเช้าเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ๑๐๐ - ๑๐๘ ปี จำนวน ๖ คน ดังนี้
๑.นางเยี้ยน แก้วพิชัย อายุ ๑๐๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๖ ต.ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
๒.นายจรูญ เขียวพริ้ง อายุ ๑๐๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่๕ ต.บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
๓.นางนิตย์ ฉวยพรมอินทร์ อายุ ๑๐๑ ปี บ้านเลขที่ ๙๔ ต.บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
๔.นางจิตรา พรหมเจียม อายุ ๑๐๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่๔ ต.บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี
๕.นายทุ่ม ไอยสุวรรณ์ อายุ ๑๐๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๘/๗ ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
๖.นางเงิน จันทร์จินดา อายุ ๑๐๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๓/๔๕ หมู่ที่๓ ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
ภาพ//ข่าว : วิยะดา จินาอุ,พงศกร อึ่งทอง

วิดีโอ Live สด

ชุดที่ 1

(วันแรกของการฉีดวัคซีน) 16 กันยายน 64 ณ ห้างสหไทยการ์เด้น ที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันแรกของการฉีดวัคซีน) 16 กันยายน 64 ณ ห้างสหไทยการ์เด้น ที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จอง "วัคซีนทางเลือก" #ซิโนฟาร์ม ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีน ลำดับที่ S01 - S2675 นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่หน้างานพบปะเจ้าหน้าที่ สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขเพื่อนำมาปรับใช้ ในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเป็นในส่วนของลำดับคิวที่ S2676 - S5508
.
.
.
.
#จับมือแล้วก้าวไปด้วยกัน
#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Rectangle 34 

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18/9 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (+66) 0-7727-2513
โทรสาร : (+66) 0-7728-8919
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติผู้เข้าชมปัจจุบัน

12076803
วันนี้ 8009
เมื่อวานนี้ 22017
สัปดาห์นี้ 142968
เดือนนี้ 530527
รวมทั้งสิ้น 12076803