Accessibility Tools

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
  • Home
  • suratcity.go.th - O07-ข่าวประชาสัมพันธ์

suratcity.go.th - O07-ข่าวประชาสัมพันธ์

???? ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

???? ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพสกนิกรชาวนครสุราษฎร์ธานี
.
???????? ทรงพระเจริญ

????????????หลักเกณฑ์การรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมารับการรักษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

????????????หลักเกณฑ์การรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมารับการรักษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.มีผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด -19
๒.มีหลักฐานแสดงว่ามีภูมิลำเนาเป็นคนสุราษฎร์ธานี
???? บัตรประชาชน
???? สำเนาทะเบียนบ้าน
ช่องทางการติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
☎️โทร. ๐๙๙-๓๐๕๙๑๑๑
*กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย
#คนสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีไม่ทอดทิ้งกัน
#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

????????#ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี #ขอให้ผู้ประกอบการรถเร่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล

????????#ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
#ขอให้ผู้ประกอบการรถเร่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
????ติดต่อขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะให้ถูกต้อง ✅✅
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... ในวันเวลาราชการ ณ งานสุขาภิบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตรงข้ามภัตตาคารฉ่ายฮวย)
โทร. ๐-๗๗๓๑-๐๑๖๖
งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
#มีธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อประชาชน

????????ประกาศปิดการลงทะเบียนวัคซีน ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี #ประกาศปิดการลงทะเบียนจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.
สำหรับท่านที่ย้ายทะเบียนบ้านในวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางทีมงานจะอัพเดตข้อมูลทะเบียนราษฎร์ให้เสร็จเรียบร้อย ขอให้ท่านรีบลงทะเบียนให้เสร็จก่อนเที่ยงคืน มิฉะนั้นท่านอาจไม่สามารถลงทะเบียนได้
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จับมือแล้วก้าวไปด้วยกัน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

????#ประกาศ ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๐๐ #โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เริ่มเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

????#ประกาศ ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๐๐
#โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เริ่มเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้พื้นที่สีเหลือง สีส้ม และสีแดง(อำเภอพุนพิน วิภาวดี ดอนสัก บ้านตาขุน และเมืองสุราษฎร์ธานี) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ (ON SITE) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19
งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
#มีธรรมาภิบาลทำงานเพื่อประชาชน

Rectangle 34 

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18/9 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (+66) 0-7727-2513
โทรสาร : (+66) 0-7728-8919
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติผู้เข้าชมปัจจุบัน

11191141
วันนี้ 488
เมื่อวานนี้ 23607
สัปดาห์นี้ 125037
เดือนนี้ 478022
รวมทั้งสิ้น 11191141