thzh-CNenmy
คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์ประสานงานฯ
อ่านทั้งหมด

ปฏิทินการเลือกตั้ง

มีนาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ข้อมูลจำนวนประชากรและแผนที่เขตเลือกตั้ง

ช่องทางติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น

ect-smart-vote.png
ect-taa-subpa.png