งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว »

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของงานทุกฝ่ายและการเตรียมความพร้อมของรถพนมพระจากวัดต่างๆที่นำมาร่วมโชว์ในการจัดแสดง แสง สี เสียง ประกอบการชักลาก เรือพนมพระทางบก ในคืนวันที่ 23 ตุลาคม 2561

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ »

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม#พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในห้วงเวลา 12 -23 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

#ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมทำพุ่มประกวดในวันที่ 24 ตุลาคม 61 ของประเภทสถาบันและประเภทประชาชน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail