เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 450 w ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่่่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 113/10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถถนนวัดกลางใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บริเวณพรุคลองควาย) งวดที่ 4 และงวดที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่ิิอนไขการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ซอยระหว่างซอย 29 กับ 31 (ข้างบ้านเลขที่ 97) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (บริเวณพรุคลองควาย) งวดที่ 4,5

ดาวน์โหลดเอกสาร