งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว »

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ ,นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และ ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ »

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายโสภณ อนันต์ทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกัน เข้าร่วมฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ คลังยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail