ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัยซอยระหว่างซอย 29 กับ 31 (ข้างบ้านเลขที่ 97) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (บริเวณพรุคลองควาย) งวดที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร