ข่าวประชาสัมพันธ์ »

10535622_682759415136855_5140056414966701454_o

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมในงาน “ มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ”

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
สุราษฎร์ธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตารางการอยู่เวรประจำสำนักงาน

แนะนำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail