ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุดสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนดอนนก ตอนที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร