ข่าวประชาสัมพันธ์ »

1_10991214_852950264747384_850443533095095305_n

ชมรมผู้สูงอายุวัดโพธิ์นิมิตตรวจสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประสบการณ์ในการทำงานของชุมชน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตารางการอยู่เวรประจำสำนักงาน

แนะนำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail