ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนเปรมจิตต์ประชาตั้งแต่ถนนบ้านดอนถึงถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษมข้างร้านข้าวคลุกกะปิ แยกขวา 1 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร