ข่าวประชาสัมพันธ์ »

1_1655645_805271109515300_6944852776609795537_o

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าต้อนรับ นายแพทย์จารุ เตชะศรินทร์ แพทย์อาสาที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรักษาโรคต่าง ๆ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
วชิรวิชาการ
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตารางการอยู่เวรประจำสำนักงาน

แนะนำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail