thzh-CNenmy

ปฏิทินกิจกรรม

8.ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน
จาก อาทิตย์, 01 สิงหาคม 2021
ถึง อังคาร, 31 สิงหาคม 2021
ผู้ชม : 66
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนนักงาน ป.ป.ช. กลั่นกรองและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ