thzh-CNenmy

ปฏิทินกิจกรรม

4.ให้คะแนนแบบวัด OIT
จาก เสาร์, 15 พฤษภาคม 2021
ถึง อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2021
ผู้ชม : 39
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยคณะที่ปรึกษาการประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด