thzh-CNenmy

01 50045954 1115276355346804 4469947145562095616 n

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจกับนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ที่สูญเสียคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮง ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

01 49686275 1114135465460893 4874392550695239680 o

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

01 49336111 1111842689023504 6474338323098763264 o

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562

01 50064312 1113071622233944 7688519002083033088 o

สำนักการศึกษา จัดประชุมการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

01 49785982 1111835482357558 5084117702134464512 o

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

01 49310582 1112487872292319 3293960979380961280 o

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง พร้อมด้วยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบของขวัญพร้อมกับร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2562

01 49467899 1111076772433429 8753250208034324480 o

วันที่ 1 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 09.19 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล

01 49564120 1112489055625534 6305469361595351040 o

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 งานนิติกรรมสัญญา ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจร่างระเบียบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

01 49099442 1111065982434508 7544540664550129664 o

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสะพานนริศ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งความสุข ใน งานเคาท์ดาวน์ 2019 (สวัสดีปีใหม่ 2562/Happy New Year 2019)

01 49164589 1112400738967699 4083390498260123648 o

หัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมรองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่