เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อั้น แซ่ด่าน อายุ ๙๕ ปี

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทป รายการ "แหลงข่าวชาวใต้ " เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณบึงขุนทะเล ประเด็น การปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมกันดูแลสวนสาธารณบึงขุนทะเล

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานครบรอบ ๒ ปี ตลาดประชารัฐ “วัดไทร บ้านดอน”

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี พบกับสินค้าแฮนเมด วินเทจ ของเก่า กิ๊ฟช๊อป ของที่ระลึก เสื้อผ้า และอาหารหลากหลาย มีจุดถ่ายภาพไว้สำหรับคนที่ชอบเช็คอิน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวิภาวดีรังสิต โดยมีพลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา