เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดโพธาวาส

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำขบวนคณะนักปั่นจักรยานสตรีสตรอง "พลังหญิงพร้อมใจ ปั่นให้แข็งแรง" (Bike Togther Suratthani)

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "ดื่มน้ำชา ปันน้ำใจ เพื่อน้องสถานพินิจ" ซึ่งมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นำคณะกรรมการ,อนุกรรมการ Care Manager /Care giver และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ พันจ่าตรีอรรนพ พฤษวานิช รองปลัดเทศบาล นำคณะกรรมการ,อนุกรรมการ Care Manager /Care giver และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการประกวดพุ่มผ้าป่าประเภทสถาบัน งานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการ,อนุกรรมการ Care Manager /Care giver และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช