เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณสะพานนริศ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรายการแหลงข่าวชาวใต้ ในประเด็น “งานชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว วิถีใหม่นิวนอร์มอล”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีการชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ภายในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี๒๕๖๓

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี๒๕๖๓

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับ AIS เรื่องการใช้ AIS อุ่นใจ CYBER ที่จะนำร่องการใช้ DQ ความฉลาดทางอิจิทัลของเด็กวัย ๘-๑๒ ปี ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมรองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาฯ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓