เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมช่างคุมงานสำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แจกบัตรพุ่มผ้าป่า บริเวณถนนหน้าเมือง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบโฉนด ที่ดินจากนายปัญญา สมใจหมาย ตามเอกสาร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สำรินทร์ ทองท่าฉาง อายุ 95 ปี ณ บ้านเลขที่134 หมู่ที่1 ตำบลวัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ พร้อมนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดโพธาวาส

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City)