เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานสุราษฎร์ซุปเปอร์เซล ๒๐๒๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าสหไทยการ์เด้นพลาซ่าสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้จุดธูปเทียนแพหน้าสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๖๔ ในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช ๒๕๖๓ และในวันนี้ได้มีการสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่วิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลฯ

วันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น. ต้นเทียนพรรษาคุ้มวัดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกลาง แบบแกะสลัก ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ “แหลงข่าวชาวใต้” ประเด็นสืบสานตำนานเรือพนมพระทางบกจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระสมุห์มโณวัฒน์ ธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดโพธาวาส ร่วมพูดคุย

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต โดยมีพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทับภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รุดไปยังที่เกิดเหตุไฟไหม้ Sleep Station แมนชั่นบริเวณสี่แยกพานิชย์ ถนนศรีวิชัย

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓