เรือพนมพระทางน้ำ ที่เริ่มนำมาประดับประดาตกเเต่งให้สวยงาม เพี่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ชมการลากเรือพนมพระทางน้ำ ที่สวยงามตระการตาในท่ามกลางสายน้ำ ในแม่น้ำตาปีของคืนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา๑๙.๐๐ น.

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จำนวน ๔๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส)โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ชมรถต้นเทียนอุบลฯ ณ วัดไทรบ้านดอน

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสนุราษฎร์ธานี โดยนางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เนื่องด้วยในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันลากเรือพนมพระทางบก อันเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เส้นทาง ถนนดอนนก ถนนชนเกษม ถนนหน้าเมือง ถนนปรีดาราษฎร์ ถนนบ้านดอน ถนนศรีตาปี

ภาพบรรยากาศเรือพนมพระวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เริ่มประดับประดาตกเเต่งเรือพนมพระให้สวยงาม เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เรือพนมพระทางบกในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน "ด้วยรักทักทอใจ สานสายใยความผูกพัน"

ชักพระประเพณี ไม่มีโควิด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมจัดชุดอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19