thzh-CNenmy

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “สุราษฎร์ธานีสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562” เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ไลน์แดนซ์สะพานนริศถนนคนเดินริมแม่น้ำตาปี เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกายมีเสียงเพลงและจังหวะดนตรี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดย มีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนรับบริการ การดำเนินงานของเทศบาลฯ และหน่วยงานภายนอก ในการออกหน่วยเคลื่อนที่พบชุมชน เขต 3(ชุมชนเมตตาธรรม) #เสาร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประจําปี 2562

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี ๒๕๖๒

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุ (Lifelong Learning) ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เตรียมความพร้อม ซ้อมด้วยใจ ทั้งแรงกาย แรงใจ ชุดนางรำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับ 100 ชีวิต ฝึกซ้อมอีกครั้ง