thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสะอาด

ร่วมฉีดน้ำล้างและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดกลางใหม่ และโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ ๒๔) โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกลางใหม่และโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ ๒๔) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ ลานวัดกลางใหม่
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี