เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารเเห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

เวลา ๐๗.๐๐ น. ประชาชนมาพร้อมกัน
เวลา ๐๗.๑๕ น. พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๐๗.๓๐ น. ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารเเห้ง
เวลา ๐๘.๐๐ น. เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร
การเเต่งกายชุดสุภาพ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี