เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ

ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบจตุปัจจัย อันเป็นบริวารกฐิน ไปบูรณปฏิสังขรณ์วัด และเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดไทร
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี