thzh-CNenmy

สรุปผลการแข่งขันการประกวดกระทงใบตอง ประเภทสวยงาม ภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓(บ้านนา)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
รางวัลอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี