thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการเก็บกระทง โดยมีเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ซึ่งมีบริษัทประดิษฐ์พงศ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาส นี้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี