นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ พร้อมร่วมพิจารณาและอนุมัติโครงการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ที่ขอประมาณต่อไป
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี