เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เป็นประธานเปิดงาน "วันดอกบัวผุด ผุดกลางเมือง@ตลาดมิตรเกษม" ซึ่งมีนายชาญชัย หนูคง รองประธานชมรมผู้ประกอบการแผงลอย เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งตลาดมิตรเกษมเดิมเป็นโรงฆ่าสัตว์เก่า ต่อมาได้กำหนดเป็นพื้นที่ผ่อนผันให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้มาจำหน่ายสินค้าโดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เป็น๑ ใน ๓ ตลาดของชมรมผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และมีการก่อสร้างลานอเนกประสงค์จากงบประมาณโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยมีประชาชนมาใช้บริการจากพ่อค้าแม่ค้าและพักผ่อนหย่อนใจ ต่อมาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการก่อสร้างประติมากรรมดอกบัวผุด ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่กลางใจเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยได้จัดงานภายใต้ชื่อ "ดอกบัวผุด ผุดกลางเมือง@ตลาดมิตรเกษม" ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เช็คอินกินฟรี" กว่า ๓๐๐ รายการ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมในพิธีเปิดงาน "วันดอกบัวผุด ผุดกลางเมือง@ตลาดมิตรเกษม" ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี