thzh-CNenmy

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยการปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารเเห้ง "ปูเสื่อ ตักบาตร วิถีไทย วิถีพุทธ" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สวดมนต์ข้ามปี ในวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี