เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนพระราชทาน

โดยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ได้ส่งเด็กหญิงธัญพร ภูธิพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖/๑ เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ชั้นประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี