เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายรังษี หลิมกำเหนิด รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการ ในงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้า และเเข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งนี้มีรองปลัดเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี