เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓

มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานในการจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี