นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อพิจารณาติดตามการจัดงานของกองประชาสัมพันธ์,กองพิธีการ,กองการเงินและสิทธิประโยชน์,กองศาสนพิธี,กองก่อสร้างไฟฟ้าและสถานที่,กองรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย,กองเลขานุการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง
เนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี